NAŠE REFERENCE

Zadovoljstvo naših strank je naša največja prioriteta.

Zaupale so nam že mnoge stranke - od individualnih fizičnih oseb do podjetij in občin. S tem smo si pridobili mnoge nove izkušnje in si ustvarili širok nabor referenc s celotnega področja katastrske in inženirske geodezije.

Seznam naših projektov

2014
 • SGP POMGRAD D.D.
  • Energetsko varčni vrtec Mavrica v Odrancih (zakoličba, geodetski posnetek, vris)
  • Širitev pridobivalnega prostora gramoznice Ivanci (geodetski posnetek, združitev parcel, ureditev posestne meje, delitev parcel - parcelacija)
  • Fekalna kanalizacija v občini Sv. Jurij (geodetski posnetek - PID)
  • Širitev pridobivalnega prostora kamnoloma Sotina (geodetski posnetek)
  • Namakalni sistem Panvita d.d. (zakoličba, geodetski posnetek - PID, vpis v GJI)
  • Garaže za kmetijsko mehanizacijo v Beltincih (zakoličba, geodetski posnetek - PID, vris objektov)
  • Rekonstrukcija ceste v naselju Turnišče in Beltinci (geodetski posnetek - PID)
 • TERRA IN D.O.O.
  • Izgradnja širokopasovnega optičnega omrežja v občini Odranci (zakoličba, geodetski posnetek, vpis v GJI)
  • Fekalna kanalizacija v občini Odranci (zakoličba, geodetski posnetek, vpis v GJI)
 • PETROL PLIN D.D.
  • Pogodbena dela pri izgradnji in upravljanju distribucijskega omrežja zemeljskega plina v občinah Beltinci, Odranci, Turnišče
 • LEGARTIS D.O.O.
  • Meteorna kanalizacija v naselju Tropovci (geodetski posnetek)
  • Izgradnja trase tlačnega in gravitacijskega voda za izpust hladilnih voda v reko Muro (zakoličba, geodetski posnetek)
 • MURA VGP D.D.
  • Razne zakoličbe in geodetski posnetki za potrebe sanacije vodotokov in protipoplavnih nasipov
 • LIGRAD D.O.O.
  • Razne zakoličbe objektov in geodetski posnetki (PGD, PID)
 • VIRS D.O.O.
  • Prizidava poslovnega objekta v industrijski coni Lendava (zakoličba, geodetski posnetek, vris objekta)
 • ZEU D.O.O.
  • Geodetski posnetki za izdelavo OPPN v naselju Ižakovci in Melinci
 • KOMUNALA, JAVNO PODJETJE D.O.O.
  • Vodovod v Plečnikovi ulici Krog (geodetski posnetek - PID)
  • Zakoličba igral v Ledavskem naselju Murska Sobota
  • Izdelava etažnih načrtov za večstanovanjske objekte
 • JAGROS D.O.O.
  • Zakoličba trgovskega centra Jager v Turnišču
 • MINERVO D.D.
  • Zakoličbe hidroloških merilnih postaj za podzemne vode na različnih lokacijah v Pomurju in Dravskem polju
 • PANVITA D.D.
  • Ureditve posestnih mej in delitev parcel - parcelacija
 • ELMOND D.O.O.
  • Zakoličba svetil na bazenskem kompleksu Vivat v Moravskih Toplicah
  • Zakoličba javne razsvetljave v občini Lendava
 • OBČINA TURNIŠČE
  • Ureditve posestnih mej, izravnave mej, delitev parcel - parcelacija, geodetski posnetki, vrisi objektov, etažni načrti...
 • OBČINA ODRANCI
  • Ureditve posestnih mej, delitev parcel - parcelacija, geodetski posnetki, vrisi objektov, etažni načrti...
 • OBČINA KOBILJE
  • Ureditve posestnih mej, delitev parcel - parcelacija, geodetski posnetki, vrisi objektov, etažni načrti...
 • OBČINA PUCONCI
  • Ureditve posestnih mej, izravnave mej, delitev parcel - parcelacija