GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja nad in pod zemeljskim površjem v pomanjšanem merilu, kateri je obvezni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Geodetski načrt je sestavljen iz grafičnega prikaza in certifikata geodetskega načrta.

Po končani terenski izmeri sledi izris geodetskega načrta v pisarni in izdelava certifikata, kateri je izdelan v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št.40/2004 in 33/2007 - ZPNačrt), ki določa vsebino, način izdelave in uporabe geodetskega načrta.

Vsaka stranka prejme geodetski načrt v tiskani in digitalni obliki.

Naše ostale storitve