KATASTER GJI

Po končani izgradnji komunalne infrastrukture vam ostane le še zakonodajna obveznost do evidentiranja komunalnih objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture.

Elaborat za vpis v kataster GJI vam na vašo željo izdelamo mi in ga v vašem imenu posredujemo na GURS.

Kataster gospodarske javne infrastrukture

Naše ostale storitve