ZAKOLIČBE

Zakoličba stanovanjskih in gospodarskih objektov

Zakoličba objekta se izvede na podlagi projekne dokumentacije, s katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Samo zakoličba je sestavlljena iz dveh delov:

 • 1

  GROBA ZAKOLIČBA
  označitev lege objekta na parceli s količki, za potrebe priprave terena za gradnjo in izkopa gradbene jame

 • 2

  FINA ZAKOLIČBA
  natančna zakoličba z žeblji na gradbene profile

Vsaka novogradnja ima tudi določeno gradbeno višino, katera se prenese na gradbišče.
Po končanem terenskem delu, se v pisarni izdela zakoličbeni zapisnik, kateri vsebuje skico zakoličbe in potrdilo o zakoličbi, potrjeno s strani odgovornega geodeta.

Zakoličbe
Zakoličbe

Zakoličba dolžinskih objektov

Med zakoličevanje dolžinskih objektov spadajo:

 • zakoličbe cest

 • zakoličbe kolesarskih poti

 • zakoličbe pločnikov

 • itd...

Zakoličba dolžinskih objektov se izvede na podlagi projektne dokumentacije, potrebne za izdajo gradbenega dovoljenja.

Zakoličba komunalnih vodov

Zakoličba komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, elektrika,...) linijsko in točkovno se izvede na podlagi projektne dokumentacije.

Zakoličbe