PRIDOBITEV HIŠNE ŠTEVILKE

Pogoj za pridobitev hišne številke je, da je objekt evidentiran v zemljiškem katastru in vpisan v kataster stavb.

Hišna številka je pogoj za prijavo stalnega prebivališča. Pridobite jo lahko s postopkom evidentiranja objekta v uradne evidence ali v samostojnem postopku.

Pridobitev hišne številke

Naše ostale storitve